Garantii & Tingimused

Oluliseks komponendiks Hessen DI müügifilosoofias on, et müüdu teeniks klienti võimalikult pikaajaliselt.

KAUPADELE KEHTIB GARANTII

PAX kogu valikule: 5 aastat
FRESH kogu valikule: 5 aastat
TERMA radiaatorid: 8 aastat pinnakattele (RAL)
TERMA elektritermostaadid: 2 aastat
STEINBERG kogu valikule: 2 aastat
Ex.t, EVER, HAFRO, Rest tooted: 2 aastat

Garantiiaeg hakkab kehtima toote ja müügiarve- saatelehe ja/või müügikviitungi väljastamise hetkest tarbijale. Tootel ilmnenud valmistamis-, materjali-, ja konstruktsioonipuuduste puhul on kliendil õigus nõuda toote tasuta parandamist või välja vahetamist juhul, kui parandamine ei anna soovitud tulemusi. Kui vajalik toode laost puudub, vahetatakse tootmisdefektiga toode ümber vastavalt tootjatehase tarne tähtajale. Garantii kehtib üksnes defektidele, mis on tekkinud toote valmistamise käigus.

Garantii ei kehti probleemidele, mis on tekkinud agressiivsete puhastusvahendite kasutamise tõttu. Toote ebaõigest ja/või mittesihtotstarbelisest kasutamisest, samuti ebaõigest hooldamisest, paigaldamisest või ühendamisest. Garantii alla ei kuulu kahjude likvideerimine, mille on tootele tekitanud veevarustuse avariid ja voolupinge häired paigaldus kohas.

Müüja ei vastuta kulude eest, mis Ostjale tekivad seoses kauba vahetamise või tagastamisega (sealhulgas, kuid mitte ainult, transpordikulud, lammutus- ja paigalduskulud, paigaldusega seotud lisaseadmete kulud, jne), ega muude lisakulude ega kaudsete kahjude eest.

Ostja peab ilmnenud veast teatama 14 päeva jooksul Hessen DI OÜ-le või toote müüjale, esitades ostu tõendava müügiarve- saatelehe ja/või müügikviitungi.

Palume Teil tähelepanelikult tutvuda ja järgida tootega kaasasolevat kasutus- ja hooldusjuhendit. Nõuetekohane paigaldus, hooldus ja kasutamine tagavad toote pikaajalise vastupidavuse.

Juriidiliste isikute puhul lähtutakse tootjapoolsest garantiiajast.

> Müügitingimused PDF

KAUPADELE KEHTIB GARANTII

PAX kogu valikule: 5 aastat
FRESH kogu valikule: 5 aastat
TERMA radiaatorid: 8 aastat pinnakattele (RAL)
TERMA elektritermostaadid: 2 aastat
STEINBERG kogu valikule: 2 aastat
Ex.t, EVER, HAFRO, Rest tooted: 2 aastat

Garantiiaeg hakkab kehtima toote ja müügiarve- saatelehe ja/või müügikviitungi väljastamise hetkest tarbijale. Tootel ilmnenud valmistamis-, materjali-, ja konstruktsioonipuuduste puhul on kliendil õigus nõuda toote tasuta parandamist või välja vahetamist juhul, kui parandamine ei anna soovitud tulemusi. Kui vajalik toode laost puudub, vahetatakse tootmisdefektiga toode ümber vastavalt tootjatehase tarne tähtajale. Garantii kehtib üksnes defektidele, mis on tekkinud toote valmistamise käigus.

Garantii ei kehti probleemidele, mis on tekkinud agressiivsete puhastusvahendite kasutamise tõttu. Toote ebaõigest ja/või mittesihtotstarbelisest kasutamisest, samuti ebaõigest hooldamisest, paigaldamisest või ühendamisest. Garantii alla ei kuulu kahjude likvideerimine, mille on tootele tekitanud veevarustuse avariid ja voolupinge häired paigaldus kohas.

Müüja ei vastuta kulude eest, mis Ostjale tekivad seoses kauba vahetamise või tagastamisega (sealhulgas, kuid mitte ainult, transpordikulud, lammutus- ja paigalduskulud, paigaldusega seotud lisaseadmete kulud, jne), ega muude lisakulude ega kaudsete kahjude eest.

Ostja peab ilmnenud veast teatama 14 päeva jooksul Hessen DI OÜ-le või toote müüjale, esitades ostu tõendava müügiarve- saatelehe ja/või müügikviitungi.

Palume Teil tähelepanelikult tutvuda ja järgida tootega kaasasolevat kasutus- ja hooldusjuhendit. Nõuetekohane paigaldus, hooldus ja kasutamine tagavad toote pikaajalise vastupidavuse.

Juriidiliste isikute puhul lähtutakse tootjapoolsest garantiiajast.

> Müügitingimused PDF