PAX automaatsed värskeõhuklapid

automaatne värskeõhuklapp